Ankieta badania zadowolenia klientów IMGW

Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, której wyniki pozwolą nam ocenić, jakość dostarczanych przez nas produktów i usług, a tym samym określić skuteczność zaspokajania Państwa oczekiwań w odniesieniu do pełnienia przez IMGW Hydrologiczno- Meteorologicznej Osłony Kraju.

1. Jaki rodzaj działalności Pan(i) reprezentuje?

2. Czy działalność Państwa jest:

3. Czy korzysta Pan(i) z usług serwisu IMGW?

4. Jak często korzysta Pan(i) z usług serwisu IMGW?

5. Gdzie korzysta Pan(i) z usług serwisu IMGW?

6. Z jego rodzaju produktów IMGW Pan(i) korzysta?

7. Z jakiej formy dystrybucji serwisu IMGW Pan(i) korzysta?

8. Czy korzysta Pan(i) z wparcia teleinformatycznego świadczonego przez specjalistów Pionu Informatyki IMGW?

9. Czy zadowala Państwa wartość informacji i/lub pomoc udzielana przez pracowników Pionu Informatyki IMGW?

10. Czy przy prowadzeniu działalności korzysta Pan (i) z innych służb hydrologiczno - meteorologicznych nie związanych z IMGW?

11. Proszę wskazać, na jakie aspekty mamy zwrócić szczególną uwagę podczas współpracy?

12. Czy wyszukiwanie informacji z zakresu serwisu IMGW w systemie SOK na stronie internetowej IMGW sprawia państwu problemy?

13. Czy zadowala Państwa wartość merytoryczna udzielanych informacji przez pracowników IMGW?

14. Która z form pozyskiwania informacji serwisu IMGW jest dla Pana(i) najwygodniejsza?

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 wymienione poniżej elementy działalności serwisu IMGW

Ocena usług serwisu IMGW

1. Terminowość dostarczanych produktów i usług.
2. Kompletność i czytelność przekazywanych dokumentów.
3. Sposób oznaczania (identyfikowalność) wyrobów/ usług.
4. Zgodność wyrobu/usługi z wymogami międzynarodowymi/zamówieniem.
5. Kompetencje personelu IMGW.
6. Udzielanie przez pracowników szczegółowych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.
7. Jaka jest Pana(i) ocena współpracy z serwisem IMGW w porównaniu do innych firm o podobnej działalności?
8. Terminowość przesyłania danych przez IMGW.
9. Procedury modyfikacji/aktualizacji danych w systemach IMGW, z których Pan(i) korzysta.
10. Zgodność usługi z zamówieniem / ustaleniami.
11. Możliwość składania reklamacji.
12. Ogólna ocena serwisu IMGW.

Ocena strony internetowej serwisu IMGW

1. Dostępność informacji w systemie SOK w zakresie serwisu, z którego Pan(i) korzysta.
2. Przystępność przekazywanych informacji w systemie SOK w zakresie serwisu, z którego Pan(i) korzysta.
3. Czytelność przekazywanych informacji w systemie SOK w zakresie serwisu, z którego Pan(i) korzysta.
4. Kompletność informacji w systemie SOK w zakresie serwisu, z którego Pan(i) korzysta.
5. Aktualność informacji w systemie SOK w zakresie serwisu, z którego Pan(i) korzysta.
6. Terminowość umieszczania informacji w systemie SOK.
7. Zgodność produktu z zamówieniem / ustaleniami.
8. Szybkość korygowania błędów w systemie SOK w zakresie serwisu, z którego Pan(i) korzysta.