Skip to main content
AAA
Kontrast
Badania i nauka

Rada Naukowa

Rada Naukowa IMGW-PIB X kadencji - członkowie i ich funkcje (2019-2022)

Przewodniczący
dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW

Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, prof. IMGW-PIB

Przewodniczy Komisji ds. Planu i Finansów
dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas

Przewodniczący Komisji ds. Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej
dr Krzysztof Jurczak

Przewodniczący Komisji Inżynierii, Gospodarki Wodnej i Jakości Wód
dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński, prof. IMGW-PIB

Przewodniczący Komisji Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery
dr hab. Jan Szturc, prof. IMGW-PIB

Przewodnicząca Komisji ds. Hydrologii i Oceanologii
dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW-PIB

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
mgr inż. Marcin Wdowikowski

Członkowie
prof. dr hab. Kazimierz Banasik    
dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska    
mgr Paweł Ciećko
dr Marek Chabior    
dr inż. Piotr Durajczyk
dr inż. Agnieszka Kolanek    
mgr Joanna Kopczyńska     
prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski    
prof. dr hab.  Szymon Piotr Malinowski    
dr hab. inż. Zbigniew Matuszak    
prof. dr hab. Marian Mokwa    
prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko    
dr inż. Paulina Orlińska-Woźniak    
dr hab.  Bogdan Rosa, prof. IMGW-PIB     
dr inż. Piotr Struzik    
prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz     
dr hab. inż. Andrzej Tiukało, prof. IMGW-PIB    
dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
dr inż. Paweł Wilk    
dr Krzysztof WOŚ
dr hab. Andrzej Wyszogrodzki, prof. IMGW-PIB

 

Informacje o publicznych obronach rozpraw doktorskich znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej IMGW-PIB >>