Przejdź do treści

Metodyka opracowania Polskiego Atlasu Natężenia Deszczów (PANDa)

Metodyka opracowania Polskiego Atlasu Natężenia Deszczów (PANDa)

W książce przedstawiono metodykę opracowania atlasu opadowego PANDa, od początkowego etapu budowy cyfrowej bazy szeregów opadowych do końcowego etapu estymacji przestrzennej wysokości opadów miarodajnych. Po raz pierwszy w Polsce analiza opadów maksymalnych została przeprowadzona dla 30-letnich, aktualnych rejestracji opadowych o wysokiej rozdzielczości czasowej, pochodzących z sieci stu stacji na terenie całego kraju. Utworzona w tym celu cyfrowa baza szeregów opadowych składała się z 1229 lat rejestracji z deszczomierzy elektronicznych i 1771 lat digitalizowanych rejestracji pluwiograficznych.


Efektem jest pierwszy atlas opadów maksymalnych obejmujący swoim zasięgiem całą Polskę, dostosowany w pełni do wymogów praktyki projektowania i modelowania systemów odwodnienia. Odczytywane z atlasu wartości natężeń maksymalnych opadów, dla zadanych czasów trwania i częstości oraz dla dowolnej lokalizacji, nie są determinowane przez rejestracje z pojedynczego, najbliższego deszczomierza. Są efektem modelowania przestrzennego rozkładów opadów, uwzględniającego zarówno zasięg autokorelacji przestrzennej, jak i konfigurację (układ) będących w jej promieniu stacji pomiarowych i precyzję określania ich lokalizacji. Po raz pierwszy w Polsce atlas ma w pełni cyfrowy format, a odczytywane wartości opadów maksymalnych są opatrywane przedziałami ufności.

Autor: red. Paweł Licznar, Janusz Zaleski
Wydawca: IMGW-PIB
Rok: 2020
Licencja: CC-BY 4.0