Przejdź do treści
Badania i nauka

Partnerzy naukowi

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

http://www.pwsz-ns.edu.pl/

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

https://botany.pl/index.php/pl/

Lotnicza Akademia Wojskowa

https://www.law.mil.pl/

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

http://www.up.krakow.pl/

Politechnika Wrocławska

https://pwr.edu.pl/

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

https://www.agh.edu.pl/

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

https://www.ka.edu.pl/

Uniwersytet Zielonogórski

http://www.uz.zgora.pl/

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

http://www.zut.edu.pl/

Uniwersytet Rzeszowski

http://www.ur.edu.pl/

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

http://www.uwm.edu.pl/

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu

https://www.iwnirz.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

http://www.pwsz.krosno.pl/

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

https://tu.kielce.pl/

Politechnika Warszawska

https://www.pw.edu.pl/

Politechnika Częstochowska

https://www.pcz.pl/

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

https://www.umk.pl/

Instytut Geofizyki PAN

https://www.igf.edu.pl/

Politechnika Śląska w Gliwicach

https://www.polsl.pl/

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

http://www.ipin.edu.pl/

Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu

https://uni.wroc.pl/

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

http://www.utp.edu.pl/pl/

Politechnika Gdańska 

https://pg.edu.pl/

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

http://www.isrl.poznan.pl/pl/

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

http://www.itep.edu.pl/

Instytut Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk w Krakowie

http://www.iop.krakow.pl/

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera

http://www.imp.lodz.pl/

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

http://www.idpan.poznan.pl/

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

http://www.ue.wroc.pl/

Politechnika Białostocka w Białymstoku

https://www.pb.edu.pl/

Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi

https://www.usz.edu.pl/

Uniwersytet Warszawski

https://www.uw.edu.pl/

Uniwersytet Przyrodniczo-humanistyczny w Siedlcach

https://www.uph.edu.pl/

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

https://urk.edu.pl/

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

https://skylark.up.poznan.pl/

Uniwersytet Gdański

https://ug.edu.pl/

Akademia Pomorska w Słupsku

https://www.apsl.edu.pl/

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

https://w.prz.edu.pl/

Politechnika Poznańska

https://www.put.poznan.pl/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

https://www.up.lublin.pl/

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego PAN w Warszawie

https://www.igipz.pan.pl/

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

http://www.sggw.pl/

Politechnika Opolska w Opolu

https://www.po.opole.pl

Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym

http://www.cbe-pan.pl/

Uniwersytet Łódzki w Łodzi 

https://www.uni.lodz.pl/

Akademia Morska w Szczecinie

https://www.am.szczecin.pl/

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

www.uj.edu.pl/

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

https://amu.edu.pl/

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

www.upwr.edu.pl/

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

ietu.pl

Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

www.umcs.pl