Przejdź do treści
Instytut

Dokumenty prawne

Podstawowe dokumenty regulujące działalność IMGW-PIB dostępne są na życzenie pod adresem: biuro.prawne@imgw.pl

Źródłem prawa na terenie Polski są akty prawne ogłaszane w Dzienniku Urzędowym UE oraz akty prawne ogłaszane zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, z późn. zm.). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane na stronie internetowej IMGW-PIB.

Treść aktów prawnych zamieszczonych na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy nie jest źródłem prawa.