Przejdź do treści
Instytut

Ochrona danych osobowych

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych przez IMGW-PIB

W celu zagwarantowania przejrzystości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, zgodnie z rozporządzeniem PEiR (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) przedstawiamy ogólne informacje dotyczące podstaw prawnych i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, natomiast szczegółowe klauzule informacyjne zostaną Państwu przekazane w ramach konkretnych czynności przetwarzania.
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego

Informujemy, że w wybranych obiektach IMGW-PIB funkcjonuje zewnętrzny i/lub wewnętrzny monitoring rejestrujący obraz poprzez wykorzystanie kamer przemysłowych (monitoring wizyjny). Teren ten jest oznakowany tabliczkami z piktogramem kamery. W ramach monitoringu przetwarzane są następujące dane:
a)    wizerunek;
b)    zachowania osób;
c)    numery tablic rejestracyjnych;
d)    oznakowania boczne pojazdów.

 

Inspektor ochrony danych
IOD IMGW-PIB – Anna Jurzyk iod@imgw.pl, nr telefonu 573 801 772.