Przejdź do treści
Instytut

Struktura organizacyjna

Struktura IMGW-PIB
 

Dyrekcja Instytutu
Dyrektor: dr Janusz Karp
Zastępca Dyrektora: Prof. Mirosław Miętus
Zastępca Dyrektora: Joanna Kopczyńska
Zastępca Dyrektora: Łukasz Szewczyk

Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Sieci Pomiarowo-Obserwacyjnej (CHMSPO)
Dyrektor: Mirosław Labuhn
W tym:
• Biuro Sieci Hydrologiczno-Meteorologicznej i Serwisu
• Wydział Koordynacji Ekspertyz Hydrologiczno-Meteorologicznych
• Wydział Teledetekcji Naziemnej
• Wydział Monitorowania Jakości Powietrza
• Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej
• Pracownia Ewaporometrii
• Pracownia Limnologii


Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju (CMOK)
Dyrektor: Piotr Ramza
W tym:
• Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
• Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
• Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie (Zapasowe Biuro Prognoz Lotniczych)
• Zespół Prognoz Specjalistycznych
• Zakład Teledetekcji Satelitarnej


Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju (CHOK)
Dyrektor: dr Paweł Przygrodzki
W tym:
• Centralne Biuro Hydrologii Operacyjnej
• Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni
• Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
• Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu
• Biuro Modelowania Powodziowego i Suszy
• Pracownia Doskonalenia Produktów Hydrologicznych


Centrum Modelowania Meteorologicznego (CMM)
Dyrektor: Prof. Mariusz Figurski
W tym:
• Zakład Prognoz Numerycznych COSMO
• Zakład Prognoz Numerycznych ALADIN
• Zakład Nowcastingu
• Zakład Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych


Centrum Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (CMOLC)
Dyrektor: dr Ewa Jakusik
W tym:
• Centralne Biuro Prognoz Lotniczych - Meteorologiczne Biuro Nadzoru
• Samodzielne stanowisko do spraw Lotniskowych Stacji Meteorologicznych 


Centrum Technicznej Kontroli Zapór (CTKZ)
Dyrektor: Maciej Sieinski
W tym:
• Biuro Geotechniki Filtracji i Jakości Betonów Budowli Piętrzących
• Biuro Ocen Stanu Technicznego i Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących
• Biuro Geodezji i Pomiarów Przemieszczeń
• Wydział Pomiarów i Badań Specjalistycznych
• Wydział Chemii
• Wydział Koordynacji Badań, Pomiarów i Oceń Budowli Piętrzących


Centrum Badań i Rozwoju (CBR)
Dyrektor: Prof. Mirosław Miętus
W tym:
• Zakład Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery
• Zakład Hydrologii i Inżynierii Zasobów Wodnych
• Zakład Oceanografii i Monitoringu Bałtyku
• Zakład Badań Środowiskowych
• Pracownia Promieniowania Słonecznego
• Wydział Baz Danych
• Wydział Obsługi Nauki i Wsparcia Projektowego


Centrum Informatyki (CI)
Dyrektor: Mariusz Radziewski
• Biuro Infrastruktury
• Biuro Rozwoju
• Biuro Helpdesk


Centrum Administracji (CA)
Dyrektor: Katarzyna Dąbrowska
W tym:
• Wydział Administracyjny w Warszawie
• Zespoły Administracyjne Gdynia, Kraków, Poznań, Wrocław
• Wydział Zarządzania Nieruchomościami
• Zespół Bezpieczeństwa Energetycznego
• Zespół Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Mienia
• Zespół Kancelarii Głównej


Biuro Finansów (BF)
Dyrektor: Anna Kołcz
• Wydział Planowania i Controllingu
• Wydział Księgowości
• Wydział Analiz i Sprzedaży


Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (BZZL)
Dyrektor: Justyna Kiec
• Wydział Kadr
• Wydział Płac
• Zespół Szkoleń
• Zespół Współpracy z Zagranicą


Pozostałe samodzielne jednostki:
• Biuro Prawne
• Wydział Zamówień Publicznych
• Zespół Komunikacji
• Zespół Kontroli
• Zespół Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa (SMS)
• Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
• Zespół ds. BHP


Rzecznik Prasowy:
Grzegorz Walijewski content@imgw.pl