Przejdź do treści
Oferta Biznesowa IMGW

Biznes i Przedsiębiorstwa

Planowanie to wzrost bezpieczeństwa i efektywności wykonywanych prac.

Podejmowanie optymalnych decyzji podczas planowania przedsięwzięć w poszczególnych sektorach gospodarczych.

Warunki hydrologiczno-meteorologiczne mają wpływ na wszystkie obszary biznesu. Niezbędne jest posiadanie niezawodnego i dokładnego narzędzia do obserwowania zmian zachodzących w pogodzie.

Świadome zarządzanie inwestycją, pozwoli uniknąć niepotrzebnych strat i zmian w harmonogramie zwłaszcza w ostatniej chwili.

Produkty
• Przestrzenne wyświetlanie danych pogodowych.
• Rozpoznawanie zagrożeń powodziowych.
• Scenariusze zmian klimatu.
• Ocena wpływu dużych emisji przemysłowych.
• Oceny oddziaływania na środowisko w zakresie jakości powietrza.
• Oceny oddziaływania na środowisko w zakresie rozkładu przestrzennego substancji biogenicznych w Zatoce Gdańskiej.
• Diagnoza i prognoza oddziaływań lotniczych emisji komunikacyjnych na jakość powietrza.
• Modelowanie pola emisji zanieczyszczeń dla okresowych ocen jakości powietrza.
• Ocena tła meteorologicznego i klimatologicznego badanego obszaru ze względu na warunki jakości powietrza.
• Wyznaczanie rzędnych Qp% na potrzeby budowy i przebudowy mostów, dróg ekspresowych, budowli hydrotechnicznych (w tym wałów przeciwpowodziowych).
• Obliczenia hydrologiczne na potrzeby funkcjonowania gospodarstw rybackich (stawów rybnych), na potrzeby poboru wody do celów rolniczych.
• Prognozy modelowe poziomu wody.
• Prognozy przepływu dla wybranych rzek.
• Prognozy modelowe krótko, średnio i długo terminowe z krokiem 1h, 3h.
• Modelowe prognozy falowania.
• Prognozy sezonowe na okres 3-4 miesięcy (opady i temp. w odniesieniu do norm z wielolecia).
• Prognozy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.
• Opracowywanie prognoz tekstowych przez synoptyka maks. do 7 dni.


Historia
• Ekspertyzy hydrologiczno-meteorologiczne, oceanograficzne i opracowania poszczególnych elementów klimatologicznych na podstawie gromadzonych danych archiwalnych.
• Ekspertyzy obciążenia gruntu śniegiem.
• Określenie optymalnych warunków pod inwestycje.
• Archiwalne analizy falowania z modelu numerycznego.

Alerty
Dostęp do aktualnych informacji dotyczących zmian warunków hydrologiczno-meteorologicznych, w tym bieżące przesyłanie alertów i komunikatów.

W celu nawiązania współpracy skontaktuj się z Wydziałem Analiz i Sprzedaży
IMGW-PIB

Napisz do nas