Przejdź do treści
Oferta Biznesowa IMGW

Budownictwo

Analiza lokalizacji inwestycji oraz dostosowanie wykonywanych prac do warunków hydrologiczno-meteorologicznych.

Poprawa bezpieczeństwa i efektywności planowanych inwestycji.

Warunki hydrologiczno-meteorologiczne mają wpływ podczas realizacji każdego etapu budowy. Niezbędne jest posiadanie aktualnych danych pogodowych oraz rzetelnych prognoz, które zminimalizują ryzyko strat.

Dokładnie zaplanowane przestoje związane z pogodą, pozwolą uniknąć niepotrzebnych strat materialnych oraz wydłużenia terminu budowy.

Produkty
• Raporty bieżących i archiwalnych danych pomiarowych.
• Wpływ planowanej inwestycji na ryzyko powodziowe.
• Wyznaczanie terenów zalewowych.
• Wyznaczanie terenów zagrożonych szybkimi powodziami.
• Modelowanie hydrodynamiczne, opad-odpływ.
• Wyznaczanie rzędnych Qp% na potrzeby budowy i przebudowy mostów, dróg ekspresowych.

Prognoza pogody
• Prognozy krótko i średnio terminowe (wykresy i tabele obejmujące parametry temperatury).
• Prognoza wiatru na poszczególnych wysokościach.
• Prognozy modelowe poziomu wody i prądów.
• Modelowe prognozy przepływu dla wybranych rzek.
• Modelowe prognozy oddziaływania falowania na budowle hydrotechniczne.
• Modelowe prognozy wpływu falowania na procesy erozyjne wybrzeża.
• Archiwalne analizy falowania z modelu numerycznego.

Historia
• Ekspertyzy hydrologiczno-meteorologiczne,oceanograficzne i opracowania poszczególnych elementów klimatologicznych na podstawie gromadzonych danych archiwalnych.
• Róże wiatrów.
• Ekspertyzy obciążenia gruntu śniegiem.

Alerty
Dostęp do aktualnych informacji dotyczących zmian warunków hydrologiczno-meteorologicznych, w tym bieżące przesyłanie alertów i komunikatów.

Do pobrania

W celu nawiązania współpracy skontaktuj się z Wydziałem Analiz i Sprzedaży
IMGW-PIB

Napisz do nas