Przejdź do treści
Oferta Biznesowa IMGW

Klimat i Ochrona Środowiska

Oceny stanu środowiska oraz modelowanie pola emisji zanieczyszczeń w środowisku wodnym i w atmosferze.

Podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji w oparciu o badania, analizy i ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji mających na celu utrzymanie lub przywrócenie dobrego stanu środowiska.

Ochrona środowiska jest zagadnieniem kluczowym dla ochrony zdrowia i życia ludzi. Niezbędne jest stosowanie rzetelnych metod do monitorowania środowiska oraz metod ocen stanu środowiska zgodnych z aktualnym prawodawstwem krajowym i unijnym.

Dokładne badania, analizy i ekspertyzy umożliwiają przeprowadzenie rzetelnych ocen stanu środowiska, będących podstawą wskazania kierunków działań mających na celu ograniczenie zmian, zachowanie dobrego stanu środowiska lub jego poprawę.

Produkty
• Diagnoza i prognoza oddziaływań lotniczych emisji komunikacyjnych na jakość powietrza.
• Modelowanie pola emisji zanieczyszczeń dla okresowych ocen jakości powietrza.
• Ocena tła meteorologicznego i klimatologicznego badanego obszaru ze względu na warunki jakości powietrza.
• Scenariusze zmian klimatu.
• Prognozy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.
• Ocena wpływu dużych emisji przemysłowych na oddziaływania transgraniczne.
• Oceny oddziaływania na środowisko w zakresie jakości powietrza.
• Ocena stanu środowiska morskiego przeprowadzana zgodnie z aktualnym prawodawstwem krajowym i UE.


Historia
Tworzenie ekspertyz i analiz na podstawie gromadzonych danych archiwalnych.

W celu nawiązania współpracy skontaktuj się z Wydziałem Analiz i Sprzedaży
IMGW-PIB

Napisz do nas