Przejdź do treści
Oferta Biznesowa IMGW

Offshore

Identyfikacja okien pogodowych minimalizująca straty oraz zapewniająca bezpieczeństwo pracowników podczas codziennych operacji morskich.

Podejmowanie optymalnych decyzji, w oparciu o warunki atmosferyczne, dla operacji na morzu w tym strefie przybrzeżnej oraz nadbrzeży portów.

Warunki hydrologiczno-meteorologiczne mają wpływ na wszystkie obszary operacji morskich i lądowych. Niezbędne jest posiadanie niezawodnego i dokładnego narzędzia do ich prognozowania.

Dokładnie zaplanowane przestoje związane z niekorzystnymi warunkami pogodowymi pozwolą uniknąć niepotrzebnych zmian w harmonogramie.

Produkty
• Przestrzenne wyświetlanie danych pogodowych.
• Prognoza tekstowa na trasę, uszczegółowiana w rozmowie telefonicznej z synoptykiem.
• Prognozy na 1-5 dni (wykresy i tabele obejmujące parametry wiatru).
• Prognozy zasolenia i temperatury wody dla Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego.
• Prognoza wiatru na poszczególnych wysokościach.
• Modelowe prognozy falowania.
• Modelowe prognozy pogody.
• Prognozy modelowe poziomu morza.
• Analizy danych archiwalnych dotyczących sytuacji sztormowych.
• Prognozy modelowe prądów.

Historia
• Ekspertyzy hydrologiczne, meteorologiczne, oceanograficzne i opracowania poszczególnych elementów klimatologicznych na podstawie gromadzonych danych archiwalnych.
• Archiwalne analizy falowania z modelu numerycznego.

Alerty
Dostęp do aktualnych informacji dotyczących zmian warunków hydrologiczno-meteorologicznych, w tym bieżące przesyłanie alertów.

Do pobrania

W celu nawiązania współpracy skontaktuj się z Wydziałem Analiz i Sprzedaży
IMGW-PIB

Napisz do nas