Przejdź do treści

Sprawozdanie z działalności państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących w 2020 roku

Sprawozdanie z działalności państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących w 2020 roku

Centrum Technicznej Kontroli Zapór (CTKZ) realizuje zadania wynikające z pełnienia przez IMGW-PIB obowiązków państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących (PSBBP), zgodnie z art. 370 i 377 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.).