Przejdź do treści
Kariera

Praktyki zawodowe w IMGW-PIB

Dziękujemy za zainteresowanie odbyciem praktyki zawodowej w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym (IMGW-PIB).

Praktyki zawodowe w IMGW-PIB – informacje ogólne

W związku z ogólnie obowiązującym w IMGW-PIB trybem pracy zdalnej/hybrydowej, przyjmowanie praktykantów do Instytutu w pełnym trybie stacjonarnym obecnie może odbywać się jedynie w ograniczonym zakresie. Aktualnie praktyki zawodowe w IMGW-PIB mogą być realizowane w trybie zdalnym lub hybrydowym, ale pod warunkiem, że prawidłowe przeprowadzenie danej praktyki będzie możliwe zarówno pod względem organizacyjno-technicznym (komunikacyjnym) jak i merytoryczno-dydaktycznym. Praktyki w pełnym trybie stacjonarnym mogą odbywać się jedynie w tych jednostkach organizacyjnych IMGW-PIB, które funkcjonują w trybie tradycyjnym (stacjonarnym).

Od przyszłego praktykanta oczekujemy przesłania następujących dokumentów (wymagane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na praktykę):

  • pisemny wniosek (skierowanie) uczelni lub szkoły o przeprowadzenie w IMGW-PIB praktyki oraz program praktyki sporządzony przez uczelnię lub szkołę (ewentualnie: pisemne podanie od osoby ubiegającej się indywidualnie o praktykę),
  • skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przed podjęciem nauki (skierowanie wystawione przez uczelnię lub szkołę) oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość odbywania studiów lub pobierania praktycznej nauki zawodu (zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy),
  • potwierdzenie posiadania na czas odbywania praktyki ubezpieczenia NNW,
  • CV,
  • wypełniony i podpisany w zakresie części A „Formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o odbycie praktyki w IMGW-PIB”.


Ważne:

  • powyższe dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną (w formacie pdf) na adres e-mail: szkolenia@imgw.pl,
  • termin składania dokumentów: najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki,
  • po otrzymaniu kompletu dokumentów, Zespół Szkoleń IMGW-PIB przeprowadzi rozeznanie w odpowiednich jednostkach organizacyjnych IMGW-PIB w zakresie możliwości zorganizowania praktyki, o którą Państwo zawnioskowali,
  • w przypadku możliwości przyjęcia na praktykę do IMGW-PIB, zostaną przeprowadzone dalsze czynności organizacyjno-formalne związane z praktyką, które zakończą się zawarciem umowy o praktykę.

 

Mają Państwo dodatkowe pytania?

Zapraszamy do kontaktu z Zespołem Szkoleń IMGW-PIB: szkolenia@imgw.pl

 

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o odbycie praktyki w IMGW-PIB (pdf)

Formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o odbycie praktyki w IMGW-PIB (docx)

Wzór Umowy o praktykę pomiędzy IMGW-PIB a uczelnią/szkołą (pdf)

Wzór Umowy o praktykę pomiędzy IMGW-PIB a praktykantem (pdf)