Przejdź do treści
Instytut

Projekty finansowane z budżetu państwa

Flaga i Godło Polski

 

Umowy finansowane z budżetu państwa w 2022 r.

  • Dotacja na wykonanie zadań Państwowej Służby Hydrologiczno - Meteorologicznej, o których mowa w art. 376 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) w wysokości 93 999 000,00 zł na wydatki bieżące (część – 22; dział – 900; rozdział – 90095; § 2830 ).
     
  • Dotacja na wykonanie zadań Państwowej Służby do Spraw Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących, o których mowa w art. 377 i 379 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) w wysokości 11 999 000,00 zł, według poniższej klasyfikacji budżetowej:

1) cz. 22, dział 900, rozdział 90095 paragraf 2830 – 11 884 000,00 zł – na wydatki bieżące;

2) cz. 22, dział 900, rozdział 90095 paragraf 6230 – 115 000,00 zł – na wydatki inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne:

Posiadanie specjalistycznego sprzętu niezbędnego do prowadzenia badań i pomiarów stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących.