Przejdź do treści
Instytut

Projekty finansowane z budżetu państwa

 

Flaga i Godło Polski

 

Umowy finansowane z budżetu państwa w 2023 r.

 • Dotacja na wykonanie zadań Państwowej Służby Hydrologiczno - Meteorologicznej, o których mowa w art. 376 i 378 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) w wysokości 138 100 000,00 zł według poniższej klasyfikacji budżetowej:
  1. cz. 22, dział 900, rozdział 90095 paragraf 2830 - 128 547 000,00 zł - na wydatki bieżące
  2. cz. 22, dział 900, rozdział 90095 paragraf 6230 – 9 553 000,00 zł - na wydatki inwestycyjne
   
 • Dotacja na wykonanie zadań Państwowej Służby do Spraw Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących, o których mowa w art. 377 i 379 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) w wysokości 15 740 000,00 zł, według poniższej klasyfikacji budżetowej:
  1. cz. 22, dział 900, rozdział 90095 paragraf 2830 – 14 943 000,00 zł – na wydatki bieżące;
  2. cz. 22, dział 900, rozdział 90095 paragraf 6230 – 797 000,00 zł – na wydatki inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne:
Posiadanie specjalistycznego sprzętu niezbędnego do prowadzenia badań i pomiarów stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących.
Utrzymanie infrastruktury podstawowej sieci pomiarowo – obserwacyjnej oraz urządzeń do pomiarów i obserwacji hydrologicznych oraz meteorologicznych.

 • Dotacja celowa na sfinansowanie zadań w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w wysokości 93 850 000,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa określonej w części 83, poz. 4 - „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.

Środki przyznane według poniższej klasyfikacji budżetowej:

 1. 1. cz. 22, dział 900, rozdział 90078, paragraf 2833 – 30 000,00 zł – komponent 5: Zarządzanie Projektem i opracowanie dalszych studiów – wydatki bieżące;
 2. 2. cz. 22, dział 900, rozdział 90078, paragraf 6233 – 93 820 000,00 zł – komponent 4: Wzmocnienie instytucjonalne i udoskonalenie prognozowania - wydatki inwestycyjne.

Szczegółowa informacja odnośnie dotacji dla IMGW-PIB od Ministra Infrastruktury (pdf) >>

Umowy finansowane z budżetu państwa w 2022 r.

 • Dotacja na wykonanie zadań Państwowej Służby Hydrologiczno - Meteorologicznej, o których mowa w art. 376 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) w wysokości 93 999 000,00 zł na wydatki bieżące (część – 22; dział – 900; rozdział – 90095; § 2830 ).
 • Dotacja na wykonanie zadań Państwowej Służby do Spraw Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących, o których mowa w art. 377 i 379 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) w wysokości 11 999 000,00 zł, według poniższej klasyfikacji budżetowej:
  1. cz. 22, dział 900, rozdział 90095 paragraf 2830 – 11 884 000,00 zł – na wydatki bieżące;
  2. cz. 22, dział 900, rozdział 90095 paragraf 6230 – 115 000,00 zł – na wydatki inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne:

Posiadanie specjalistycznego sprzętu niezbędnego do prowadzenia badań i pomiarów stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących.

 • Dotacja celowa na sfinansowanie zadań w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w wysokości 141 332 640,00 zł . Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa określonej w części 83, poz. 4 - „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.

Środki przyznane według poniższej klasyfikacji budżetowej:

 1. cz. 22, dział 900, rozdział 90078, paragraf 2833 – 23 240,00 zł – komponent 5: Zarządzanie Projektem i opracowanie dalszych studiów – wydatki bieżące;
 2. cz. 22, dział 900, rozdział 90078, paragraf 6233 – 141 309 400,00 zł – komponent 4: Wzmocnienie instytucjonalne i udoskonalenie prognozowania - wydatki inwestycyjne.

Szczegółowa informacja odnośnie dotacji dla IMGW-PIB od Ministra Infrastruktury (pdf) >>