Przejdź do treści
Instytut

System Zarządzania Jakością (SZJ) i Bezpieczeństwa (SMS)

Wdrożone systemy zarządzania przyczyniły się do bieżącej znajomości aktualnych i przyszłych potrzeb klientów oraz schematów funkcjonowania Instytutu i procesów. IMGW-PIB analizuje przyjęte wskaźniki jakości, raportuje je oraz podejmuje skuteczne działania.

Z perspektywy czasu dostrzegany jest wpływ wdrożonego systemu zarządzania jakością na codzienną pracę oraz produkty IMGW-PIB.

Wdrożony w IMGW-PIB system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015 obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Instytutu, co zostało potwierdzone certyfikatem wydanym w dniu 15-11-2019 r. przez firmę TÜV NORD nr certyfikatu: AC090 100/1892/3654/2019. W dniu 19-10-2022 r., w wyniku auditu recertyfikacji zakres certyfikacji został rozszerzony o działalność naukowo-badawczą, a ważność certyfikatu została przedłużona na okres kolejnych 3 lat (15-11-2022 – 14-11-2025).

  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, nr certyfikatu: AC090 100/1892/3654/2019-000
  • Meteorologiczna osłona lotnictwa cywilnego,
  • hydrologiczno-meteorologiczna osłona kraju,
  • techniczna kontrola zapór,
  • działalność naukowo-badawcza.

Ponadto jednostka certyfikująca wydała dodatkowy certyfikat w zakresie:

  • Meteorologiczna osłona lotnictwa cywilnego, nr certyfikatu: AC090 100/1892/3654/2019-001

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy został wyznaczony przez Ministra Infrastruktury jako instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej w zakresie pełnienia osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego.
W ramach meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego został wdrożony system zarządzania obejmujący: system zarządzania bezpieczeństwem SMS, zarządzanie zmianą oraz zarządzanie ochroną.

Wszystkie wdrożone w IMGW-PIB systemy zarządzania podlegają ciągłemu rozwojowi i doskonaleniu w celu podnoszenia jakości naszych produktów i usług.
Dyrektor IMGW-PIB ustanowił, wdrożył i opublikował Politykę Jakości IMGW-PIB oraz Politykę Bezpieczeństwa, które tworzą ramy do ustanawiania celów jakościowych na dany rok oraz wspierają NASZE strategiczne kierunki działalności.