Przejdź do treści

60 lat technicznej kontroli zapór w Polsce

60 lat technicznej kontroli zapór w Polsce

Techniczna kontrola zapór jest wielokierunkowym działaniem zespołowym obejmującym przeglądy obiektów, pomiary i ich archiwizację, weryfikację metod i systemów pomiarowych, badania specjalistyczne, analizy, ekspertyzy, oceny itd. Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących wymaga interdyscyplinarnej wiedzy, wieloletniego doświadczenia, specjalistycznego sprzętu, dysponowania charakterystykami zachowania obiektów z długiego okresu (bazy danych) i jednolitej metodyki ocen. Często o jakości prac w zakresie technicznej kontroli zapór, przy różnych podmiotach działających w tej dziedzinie, świadczą doświadczenie i rzetelność zespołów wykonujących te prace. W warunkach Polski nabiera to szczególnego znaczenia, gdyż większość obiektów piętrzących przekroczyła okres eksploatacji, po którym zagrożenie ich bezpieczeństwa istotnie wzrasta.

W działaniach związanych z techniczną kontrolą zapór w Polsce i poza jej granicami od wielu lat bierze udział Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Niniejsza monografia, obejmująca okres 1960-2020, ukazuje się z okazji 60-lecia działań jednostek organizacyjnych Instytutu związanych bezpośrednio z techniczną kontrolą zapór i pokrewnymi działaniami w dziedzinie inżynierii wodnej. Jest oparta na obecnie posiadanych dokumentach, a także ustnych i pisemnych relacjach byłych i obecnych pracowników Instytutu.

Redakcja: Robert Gil, Edmund Sieinski, Piotr Śliwiński
Wydawca: IMGW-PIB
ISBN: 978-83-64979-42-2
Rok: 2021
Licencja: CC-BY 4.0