Przejdź do treści

Atlas zagrożeń meteorologicznych Polski

Atlas zagrożeń meteorologicznych Polski

Atlas zawiera obszerny wybór map klimatologicznych, przedstawiających zróżnicowanie czasowe i przestrzenne występowania ekstremalnych zdarzeń i zjawisk pogodowych w Polsce w latach 1951-2010. Publikacja powstała w ramach realizowanego w IMGW-PIB projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK). Prezentowane w atlasie mapy historyczne przedstawiają zróżnicowanie przestrzenne występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych w Polsce w formie map ciągłych, map sygnaturowych oraz map warunków sprzyjających. Umożliwiają one wstępną ocenę potencjalnych zagrożeń wybranymi zjawiskami meteorologicznymi w poszczególnych regionach kraju, w przebiegu rocznym.

Autorzy: Zbigniew Ustrnul, Agnieszka Wypych, Ewelina Henek, Danuta Czekierda, Jakub Walawender, Danuta Kubacka, Robert Pyrc, Bartosz Czernecki
Wydawca: IMGW-PIB, Attyka
Rok: 2014
Dostępność: Digital, Biblioteka IMGW-PIB
Licencja: CC-BY 4.0