Przejdź do treści

Bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych

Bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych

Przekazujemy Państwu kolejną monografię dotyczącą budowli hydrotechnicznych, które człowiek, ingerując w środowisko, wykorzystuje w gospodarce wodnej, ale także w ochronie zasobów wodnych. Wierzymy, że książka przyczyni się do rozwoju monitoringu i bezpieczeństwa obiektów, których awaria, a tym bardziej zniszczenie może spowodować katastrofalne skutki dla ludzi i środowiska.

Monografia zawiera dwanaście rozdziałów, w których Czytelnik znajdzie szerokie spectrum zagadnień z zakresu inżynierii wodnej, związanych z projektowaniem, wykonawstwem, eksploatacją i monitoringiem zachowania się budowli hydrotechnicznych. W końcowej części wydawnictwa zamieszczamy wykaz dwudziestu trzech publikacji, wraz ze streszczeniami, które ukazały się w różnych czasopismach przy okazji XIX Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór TKZ’2021 – Bezpieczeństwo zapór składowisk odpadów mokrych oraz innych budowli hydrotechnicznych (7-10.10.2021, Legnica). Podobnie jak w poprzednich latach, część artykułów zawarta w monografii została również przedstawiona na Konferencji.

Redakcja: Jan Winter, Andrzej Wita, Paweł Popielski, Edmund Sieinski
Wydawca: IMGW-PIB
ISBN: 978-83-64979-41-5
Rok: 2021
Licencja: CC-BY 4.0