Przejdź do treści

Bezpieczeństwo obiektów hydrotechnicznych

Bezpieczeństwo obiektów hydrotechnicznych

Po dwóch latach od poprzedniej edycji przekazujemy Czytelnikowi kolejną monografię dotyczącą bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych. Na wstępie umieściliśmy myśl Edwarda de Bono (1933-1921), wybitnego maltańskiego psychologa i lekarza, światowego autorytetu w bezpośrednim nauczaniu tzw. „myślenia twórczego” oraz twórcy określenia „lateral thinking” (myślenie „w bok”, czyli w poprzek stereotypom). Inżynieria wodna, jak mało która, jest dziedziną niezwykle interdyscyplinarną, stawiającą trudne wyzwania specjalistom z nią związanych. Budowle hydrotechniczne, wznoszone dla wykorzystania, ale i ochrony zasobów wodnych, generalnie w celu prowadzenia gospodarki wodnej, zawsze ingerują w środowisko. Ich budowa oraz późniejsza troska o prawidłową eksploatację i ich bezpieczeństwo wymaga właśnie myślenia twórczego, często niezgodnego z utartymi poglądami i schematami, takiego do którego namawiał Edward de Bono, innowacyjnego i kreatywnego.

Monografia zawiera 14 rozdziałów, w których Czytelnik znajdzie szerokie spectrum zagadnień z zakresu inżynierii wodnej, związanych z projektowaniem, wykonawstwem, eksploatacją i monitoringiem zachowania się budowli hydrotechnicznych. Wierzymy, że każdy odszuka dla siebie interesujący materiał.

Redakcja: Jan Winter, Agnieszka Dąbska
Wydawca: IMGW-PIB
ISBN: 978-83-64979-51-4
Rok: 2023
Licencja: CC-BY 4.0