Przejdź do treści

Climate & Water - biuletyn WMO

Climate & Water - biuletyn WMO

Bardzo ważny głos Światowej Organizacji Meteorologicznej w dyskusji o klimacie i wodzie. W najnowszym biuletynie WMO m.in. o:

  • roli gospodarki wodnej w geopolityce i budowaniu relacji międzynarodowych,
  • systemie globalnego zarządzania zasobami wodnymi HydroSOS,
  • innowacyjnych prognozach hydrologicznych,
  • programie Flash Flood Guidance System,
  • ocieplaniu się klimatu na tzw. trzecim biegunie i zmianach w sferze kriosfery.