Przejdź do treści

Global Climate in 2015–2019

Global Climate in 2015–2019

Broszura „Klimat na świecie w latach 2015-2019” stanowi podsumowanie Światowej Organizacji Meteorologicznej w sprawie klimatu, jego stanu i następstw zmian.