Przejdź do treści

Hydrauliczne badania modelowe w inżynierii wodnej

Hydrauliczne badania modelowe w inżynierii wodnej

Hydrauliczne badania modelowe mają długą tradycję i sięgają końca XIX wieku, wtedy właśnie powstały pierwsze laboratoria hydrauliczne. Ich uruchomienie było ściśle związane z koniecznością wykonania niezbędnych analiz i badań dla nowoprojektowanych obiektów hydrotechnicznych. Zadaniem hydraulicznych badań modelowych jest określenie optymalnych kształtów i wymiarów poszczególnych elementów budowli, które zapewnią prawidłowe i bezpieczne jej funkcjonowanie nawet w ekstremalnych sytuacjach. 

W monografii przedstawiono podstawy teoretyczne zjawisk hydraulicznych, opis badań obiektów hydrotechnicznych na śródlądowych wodach powierzchniowych, a także badania odcinków rzek związanych z tymi budowlami. Omówiono zagadnienia z zakresu modelowania przepływu wody, ruchu rumowiska, jego erozji i sedymentacji, czy przepływ kry lodowej przez przelewy jazów lub zapór. Książka skierowana jest do środowiska naukowców i inżynierów, zajmujących się problemami budownictwa hydrotechnicznego, studentów wyższych uczelni technicznych na kierunkach inżynieria środowiska i budownictwo wodne oraz studentów podyplomowych i pracowników biur konsultingowych. Intencją Autora było przedstawienie problematyki hydraulicznych badań modelowych językiem zrozumiałym nie tylko dla wyżej wymienionych grup specjalistów, ale również czytelników posiadających jedynie podstawową wiedzę z hydrauliki i budownictwa wodnego.


Autor: Wojciech Majewski
Wydawca: IMGW-PIB
Rok: 2019
Dostępność: Digital, Biblioteka IMGW-PIB Warszawa
Licencja: CC-BY 4.0