Przejdź do treści

Hydromet Alliance Gap Report 2021 (Alliance for Hydromet Development)

Hydromet Alliance Gap Report 2021 (Alliance for Hydromet Development)

"Hydromet Gap Report" - inwestycje w rozwiązania hydrometeo kluczowe dla walki ze zmianami klimatu

Szacuje się, że rocznie można uratować około 23 tysiące istnień ludzkich, a dzięki poprawie prognoz pogody, systemów wczesnego ostrzegania i informacji o klimacie, potocznie określanych jako hydrometeo, można zaoszczędzić co najmniej 162 mld USD!

Pierwszy w historii tak złożony raport "Hydromet Gap Report", zaprezentowany 8 lipca br. przez Alliance for Hydromet Development, który zrzesza Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz liczne  międzynarodowe instytucje rządowe, NGO-sy, organizacje humanitarne i finansowe, określa co musimy zrobić, aby efektywnie wykorzystywać produkty pogodowe i klimatyczne. Podkreśla wyzwania jakie przed nami stoją w planowaniu przedsięwzięć oraz sugeruje co powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności, aby zapobiegać katastrofom wynikającym ze zmian klimatu. Inwestycje w systemy wczesnego ostrzegania o wielu zagrożeniach przynoszą korzyści co najmniej dziesięciokrotnie wyższe od kosztów i są niezbędne do zabezpieczenia nas przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Obecnie tylko 40 procent krajów posiada skuteczne systemy ostrzegania i nadal istnieją duże luki w podstawowych danych z obserwacji, na których opierają się te usługi, szczególnie w krajach najsłabiej rozwiniętych i małych rozwijających się państwach wyspiarskich.

Ostatnia dekada była najgorętsza w historii, a wzrost średniej globalnej temperatury przekracza już 1,2°C od czasów przedindustrialnych. Zmiany klimatyczne stanowią zagrożenie egzystencjalne. Szacuje się, że obecne zobowiązania, złożone w świetle Porozumienia Paryskiego, spowodują wzrost średniej temperatury o 3,2°C lub więcej do końca stulecia. Kraje rozwijające się, a w szczególności małe rozwijające się państwa wyspiarskie (SIDS) i kraje najsłabiej rozwinięte (LDC), już teraz doświadczają najbardziej niszczących skutków rosnących zjawisk ekstremalnych związanych z pogodą, wodą i klimatem. Wymaga to nie tylko ambitnych środków łagodzących, ale także wzmożonych wysiłków w zakresie dostosowania i odporności. 

#IMGW #klimat #zmianyklimatu #WMO #antonioguterres #climatechange #climateresilience #climateresilience #climatefinance #Innovativefinance #disasterriskfinancing