Przejdź do treści

IPCC's Sixth Assessment Report (AR6)

IPCC's Sixth Assessment Report (AR6)

Opublikowany nowy raport #IPCC #ClimateReport mówi, że wiele zmian obserwowanych w klimacie jest bezprecedensowych od tysięcy, jeśli nie setek tysięcy lat. Niektóre z wprowadzonych już zmian – takie jak ciągły wzrost poziomu morza – są nieodwracalne przez setki, a nawet tysiące lat. #Zmiana klimatu już na wiele sposobów wpływa na każdy region na Ziemi. Zmiany, których doświadczamy, nasilają się wraz z dodatkowym ociepleniem. Raport jest obszerny i będziemy go analizować. 

Link do pobrania pełnej wersji raportu: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pd

„Oficjalnie komunikowane przez IPCC rezultaty prac I Grupy Roboczej nad jej części 6 Okresowej Oceny potwierdzają szereg wcześniejszych wniosków zawartych w dokumencie przygotowanym przez I Grupę Robocza w ramach 5 Okresowej Ocenie IPCC oraz w niezwykle ważnym raporcie technicznym dot. zagrożeń wynikających z możliwego przekroczenia progu 1,5°C przez wzrost temperatury w skali globalnej. Obecny raport wskazuje, że ten próg zostanie jednak przekroczony i skala zmian jakie zajdą w związku z tym do końca XXI wieku będzie istotnie większa, większe będzie zagrożenie dla ludzi i naszych systemów społecznych i gospodarczych. IPCC wskazuje na istotne i bardzo poważne zmiany w stosunkach pluwialnych, podkreślając zagrożenia związane z tym zarówno jako z procesem globalny, jak i w skalach regionalnych. Nie bez znaczenia są kwestie dotyczące zagrożeń związanych ze sztormami, zarówno tych tropikalnymi, które od dziesięcioleci dewastują niektóre regiony, ale także ze sztormami umiarkowanych szerokości geograficznych. Wzrasta zagrożenie dla obszarów nadmorskich, najgęściej zaludnionych na kuli ziemskiej, dla miast tam zlokalizowanych praz dla prowadzonej na tych obszarach działalności gospodarczej. Istotne zmiany warunków termicznych oraz pluwialnych spowodują zagrożenie dla bezpieczeństwa wyżywieniowego w skali całej populacji ludzkiej oraz w wielu regionach świata. Istotnym elementem raportu I Grupy Roboczej IPCC jest określenie skali spodziewanego ocieplenia w trzech horyzontach czasowych XXI wieku i w ramach 5 scenariuszy tzw Shared Socioeconomic Pathways (SSP). Projekcje przygotowane na najbliższe 2 dekady, lata 2021-2040, mówią, że niestety, niezależnie od podjętych działań wzrost temperatury osiągnie wartość co najmniej 1,5°C powyżej średniej dla okresu 1851-1900. Te same projekcje przygotowane na 2 ostatnie dekady obecnego stulecia mówią o wzroście temperatury o 1,4°C w przypadku scenariusza SSP1-1.9 wiążącego się z realizacją szeregu działań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz o wzroście o 4,4°C w przypadku scenariusza SSP5-8.5, który jest dalekim odpowiednikiem scenariusza RCP8.5 z AR5. Warto odnotowania jest fakt, że w AR6 wzrost temperatury w scenariuszu najbardziej dramatycznym jest niższy od tego przewidywanego w AR5 w ramach scenariusza RCP8.5. Dokładna analizy przyczyn pokazuje, że autorzy raportu zakładają jednak, że widząc skalę zmian i zagrożeń jaka wystąpi w najbliższych kilku dekadach ludzkość zdecyduje się jednak na ograniczenie emisji. Pokazuje to projekcja zmian koncentracji CO2 i innych gazów cieplarnianych dla scenariusza SSP5-8.5. Zmiany, o których mówi raport I Grupy Roboczej IPCC dotkną także Polskę w wymiarze na który IMGW PIB zwracało już wielokrotnie uwagę," komentuje prof. Mirosław Miętus, Zastępca Dyrektora IMGW-PIB.

Link do pobrania pełnej wersji raportu: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pd

Do pobrania