Przejdź do treści

Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju

Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju

Monografia stanowi III tom serii wydawniczej IMGW-PIB, związanej z prezentacją wyników naukowych projektu „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego)”.
Ekstremalne zjawiska przyrodnicze, w tym pogodowe i klimatyczne, powodujące szkody materialne i niematerialne są nieodłącznie związane z życiem człowieka. Współczesne zainteresowanie zjawiskami naturalnymi wywołującymi zagrożenia nabiera szczególnego znaczenia. Obserwowany jest bowiem (niezależnie od przyczyn) globalny, systematyczny wzrost temperatury powietrza, którego przejawami jest również wzrost intensywności występowania zjawisk ekstremalnych i zazwyczaj ich niekorzystnych skutków. Proces nasilania się zjawisk ekstremalnych można w pewnym sensie traktować również jako odczucie względne. W wyniku postępu cywilizacyjnego nastąpiło bowiem osłabienie zdolności adaptacyjnych człowieka do współczesnych form zjawisk naturalnych ze względu na utratę przez niego pewnej odporności.

W książce zestawiono najważniejsze zagrożenia spowodowane ekstremalnymi zjawiskami meteorologicznych, jakie występowały i występują na obszarze Polski. Analizy objęły m.in. intensywne opady deszczu, ekstremalne prędkości wiatru oraz ryzyko mgieł, gradu i gołoledzi. Przedstawiono również skalę oraz trendy takich zjawisk jak: nagłe powodzie typu flash flood, susze, lawiny śnieżne, wezbrania sztormowe, pożary i innych. W części trzeciej monografii omówiono systemy zapobiegania i sposoby ograniczania skutków powodzi, scenariusze przewidywania zjawisk ekstremalnych oraz źródła zagrożeń o charakterze synergicznym.

Redakcja: Halina Lorenc
Wydawca: IMGW-PIB
Rok: 2012
Dostępność: Digital, Biblioteka IMGW-PIB
Licencja: CC-BY 4.0