Przejdź do treści

MHWM 10(1)/2022

W numerze magazynu publikujemy serię artykułów poświęconych hydrologii i gospodarki wodnej. W opracowaniu „An overview of groundwater resources evolution in North Africa: sustainability assessment of the CI aquifer under natural and anthropogenic constraints” przedstawiono analizę zmian zasobów wodnych w Afryce Północnej w kontekście wzrastającej antropopresji. Z kolei artykuł „Evaluation of Water Storage Changes in Southeastern Anatolia, Turkey, using GRACE and GLDAS” poświęcono ocenie zasobów wodnych w południowo-wschodniej Anatorii przy użyciu m.in. danych satelitarnych. W numerze zaprezentowano również dwa opracowania dotyczące modelowania opadów – analizę jakości modeli prognostycznych w Indiach w kontekście zarządzania ryzykiem powodziowym oraz wpływu rozdzielczości numerycznego modelu terenu na prognozę opadów w zlewni Mille, w Etiopii.

Na łamach MHWM ukazały się ponadto dwa niezwykle ciekawe opracowania meteorologiczne: artykuł poświęcony silnemu tornadu, które nawiedziło Czechy 24 czerwca 2021 roku oraz tekst o zmianach trendów przebiegu ekstremalnych temperatur powietrza na ukraińskiej stacji antarktycznej Akademik Vernadsky w latach 1951-2020.

Do pobrania