Przejdź do treści

MHWM 10(2)/2022

MHWM 10(2)/2022

11 sierpnia 2017 roku, w późnych godzinach popołudniowych, dobrze zorganizowany mezoskalowy system konwekcyjny w formie linii szkwału przemieszczał się przez zachodni i północny rejon Polski powodując rozległe zniszczenia wiatrowe. System MCS generował porywy wiatru przekraczające 150 km/h, przyczynił się do śmierci 6 osób oraz zniszczył blisko 80 tys. ha lasu. Zarówno pod względem wywołanych szkód, jak i skutków społecznych była to jedna z najgroźniejszych burz zaobserwowanych w erze meteorologicznych pomiarów radarowych w Polsce.

Ze względu na znaczne skutki społeczne i ekonomiczne sierpniowej burzy, istotne stało się lepsze zrozumienie, w jaki sposób się ona rozwinęła, dlaczego osiągnęła taką intensywność, jak została zarejestrowana przez systemy obserwacyjne i wreszcie, czy operacyjne numeryczne modele pogody były w stanie przewidzieć tak dużą intensywność? Udzielenie odpowiedzi na te pytania może umożliwić synoptykom bardziej skuteczne prognozowanie podobnych burz w przyszłości, a wnioski wyciągnięte z doświadczeń z dnia 11 sierpnia 2017 roku mogą również być istotną informacją dla regionalnych centrów zarządzania kryzysowego oraz jednostek decyzyjnych.

Szukanie odpowiedzi na powyższe pytania było główną motywacją dla przygotowania i wydania tematycznego numeru czasopisma "Meteorology Hydrology and Water Management" poświęconego tej burzy. Zawiera on kolekcję artykułów, opracowanych przez pracowników Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB).

Do pobrania