Przejdź do treści

MHWM 11(1)2023

MHWM 11(1)2023

W numerze magazynu publikujemy serię artykułów poświęconych hydrologii i gospodarce wodnej. W opracowaniu „Reducing flood hazard by effective polder operation: A case study of the Golina polder” przedstawiono możliwe warianty funkcjonowania polderu Golina w celu zmniejszenia zagrożenia powodziowego w dolinie Warty. Z kolei artykuł „Comprehensive evaluation of trend analysis of extreme drought events in the Ceyhan River Basin, Turkey” poświęcono ekstremalnym zjawiskom suszy w zlewni rzeki Ceyhan, prezentując trendy rocznego maksymalnego nasilenia suszy (AMDS) i rocznego maksymalnego czasu trwania suszy (AMDD). Problem zarządzania pracą wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego przedstawiono w pracy „Identification of nominal release policies implemented in a multi-purpose water reservoir” na przykładzie Bukit Merah Reservoir położonego w stanie Perak w Malezji. Natomiast opracowanie „Non-homogeneity of hydrometric data and estimating the rating curve” dotyczy wielowymiarowego problemu niejednorodności danych hydrometrycznych.

Na łamach MHWM ukazały się również dwa artykuły autorów z Ukrainy. W opracowaniu „Assessing the impact of climate change on discharge in the Horyn River basin by analyzing precipitation and temperature data” omówiono wpływ współczesnej zmiany klimatu na przepływy hydrologiczne w dorzeczu rzeki Horyń. W pracy „Trends and fluctuations of river ice regimes in the Prypiat Basin, within Ukraine” przedstawiono trendy zmian temperatury powietrza i formowania się zjawisk lodowych w dorzeczy Prypeci.

W magazynie publikujemy równie pierwszy artykuł dotyczący pogody kosmicznej, pt. „Assessment of global ionosphere maps in view of ionospheric correction for coastal and inland altimetry: the case for average total electron content”.

 

Do pobrania