Przejdź do treści

Monitoring i bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych

Monitoring i bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych

Głównymi zagadnieniami poruszanymi w monografii są m.in.: bezpieczeństwo zapór; eksploatacja, utrzymanie i remonty budowli hydrotechnicznych; składowiska odpadów mokrych; hydroenergetyka; zagadnienia środowiskowe w hydrotechnice; budowle hydrotechniczne na drogach wodnych. Książka zawiera opracowania referatów wygłoszonych na 18. Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór „Monitoring i bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych”, która odbyła się w dniach 10-13 września 2019 roku. Wśród autorów znalazło się wielu specjalistów-hydrotechników zarówno z Polski, jak i z zagranicy: Czech, Rosji, Słowacji, Słowenii, Kazachstanu czy Wielkiej Brytanii. W książce przedstawiono niezwykle bogaty i ciekawy materiał dotyczący najnowszych rozwiązań i wyzwań stojących przez współczesnymi systemami monitoringu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych.

Autorzy: red. Jan Winter, Andrzej Wita, Paweł Popielski, Edmund Sieinski
Wydawca: IMGW-PIB
Rok: 2019
Dostępność: Digital, Biblioteka IMGW-PIB Warszawa
Licencja: CC-BY 4.0