Przejdź do treści

Niepewność w prognozowaniu hydrologicznym

Niepewność w prognozowaniu hydrologicznym

W książce przedstawiono, jakościowo i ilościowo, zagadnienia niepewności występującej w prognozach hydrologicznych. Omówiono zbiór istniejących oraz autorskich metod i modeli probabilistycznych, mających zastosowanie w praktyce hydrologicznej, które mogą być wykorzystane do poprawy symulacji i prognozy hydrologicznej. Pod uwagę wzięto dwa rodzaje złożonych modeli hydrologicznych, składających się z preprocesora danych wejściowych do modeli regresyjnych (statycznych i dynamicznych) i szwedzkiego modelu typu opad–odpływ HBV (Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning), przy czym należy zaznaczyć, że preprocesor danych wejściowych jest także pewnym modelem probabilistycznym.

Monografia jest kierowana do osób zajmujących się powyższą dziedziną zawodowo, a także studentów czytelników traktujących tę dziedzinę jako przedmiot zainteresowań. Podejmowana przez autora tematyka jest trudna i wymaga od odbiorcy odpowiedniego warsztatu matematycznego i umiejętności programowania mikrokomputerów ze znajomością metod numerycznych.

Autor: Maurycy Ciupak
Wydawca: IMGW-PIB
ISBN: 978-83-64979-40-8
Rok: 2021
Licencja: CC-BY 4.0