Przejdź do treści

Przebieg i skutki wybranych powodzi w dorzeczu Odry od XIX wieku do czasów współczesnych

Widok na publikację IMGW-PIB: Przebieg Ii skutki wybranych powodzi w dorzeczu Odry od XIX wieku do czasów współczesnych

Verlauf und folgen ausgewählter Hochwasser im Einzugsgebiet der Oder vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart

W książce przedstawiono szeroki wachlarz informacji na temat dorzecza Odry, dotyczących zarówno warunków naturalnych regionu, występowania powodzi w czasach historycznych, a także kwestii związanych z gospodarką wodną i innymi zagadnieniami o charakterze społeczno-ekonomicznym. Przytoczone przykłady powodzi skłaniają do podjęcia działań mających na celu zapobieganie tym zjawiskom, likwidację ich skutków, a także opracowanie analiz związanych z określeniem kosztów potencjalnych powodzi w poszczególnych obszarach. Jednocześnie przedstawione dane, w zakresie regulacji rzek i prowadzonych pomiarów hydrologicznych, mogą w znacznym stopniu przyczynić się poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi i ryzykiem powodziowym. Informacje dotyczące obszarów cennych przyrodniczo mogą z kolei być wykorzystane przez instytucje zajmujące się problemami środowiskowymi, a także organizacje, których celem jest opracowywanie planów związanych z turystyką. Książka jest również cennym źródłem wiedzy z punktu widzenia historycznego. Mamy nadzieję, że stopka się ona z ciepłym przyjęciem i dużym zainteresowaniem.

Redakcja: Przemysław Ligenza, Tamara Tokarczyk, Mariusz Adynkiewicz-Piragas
Wydawca: IMGW-PIB
ISBN: 978-83-64979-45-3
Rok: 2021
Licencja: CC-BY 4.0