Przejdź do treści

Rozwój meteorologii radarowej w Polsce

Rozwój meteorologii radarowej w Polsce

Radary meteorologiczne są obok satelitów jedynymi urządzeniami, za pomocą których można zdalnie badać stan atmosfery i zachodzące w niej zjawiska pogodotwórcze z dużą rozdzielczością przestrzenną i czasową. Dodatkową ich przewagą jest możliwość obserwacji „na żywo”. Ma to szczególne znaczenie w wykrywaniu i śledzeniu stref intensywnych opadów oraz burz. Wiele systemów stosowanych na całym świecie do opracowywania prognoz pogody na najbliższy okres wykorzystuje właśnie dane z radarów meteorologicznych.

Opracowanie przedstawia drogę polskiej meteorologii radarowej, podążającej za światowymi osiągnięciami w tej dziedzinie zgodnie z możliwościami, jakie nam oferowano w ostatnim półwieczu i w warunkach realiów życia społeczno-gospodarczego w Polsce. W niniejszym opracowaniu znajdą Państwo rozwinięcie zawartych wyżej myśli i zapoznają się z procesami przemian, a także kierunkami badań prowadzonych w zakresie meteorologii radarowej przez okres 50 lat, tj. od momentu jej powstania jako dziedziny badawczej w polskiej meteorologii, zmierzającej do zgłębienia wiedzy na temat zjawisk zachodzących w atmosferze, do czasów obecnych.

Autor: Irena Tuszyńska
Wydawca: IMGW-PIB
ISBN: 978-83-61102-92-2
Rok: 2015
Licencja: CC-BY 4.0