Przejdź do treści

Warunki meteorologiczne i hydrologiczne oraz charakterystyka elementów fizycznych, chemicznych i biologicznych południowego Bałtyku w 2018 roku

Warunki meteorologiczne i hydrologiczne oraz charakterystyka elementów fizycznych, chemicznych i biologicznych południowego Bałtyku w 2018 roku

W książce przedstawiono charakterystykę warunków meteorologicznych, hydrologicznych i hydrodynamicznych w polskiej strefie Bałtyku w 2018 roku w odniesieniu do wartości z wielolecia 1971-2000. Ponadto scharakteryzowano zmienność warunków fizykochemicznych z uwzględnieniem zmian temperatury i zasolenia wody morskiej, jej odczynu pH, stężenia cząstkowego dwutlenku węgla pCO2, a także natlenienia wód oraz stężenia substancji biogennych. Ważnym elementem badań monitoringowych była kontrola stanu elementów biologicznych ekosystemu: fitoplanktonu, chlorofilu, mezozooplanktonu, makrozoobentosu i fitobentosu. Nowymi elementami opisującymi jakość środowiska morskiego i wpływającymi na jego stan są odpady morskie, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów gromadzonych na brzegu, oraz hałas podwodny.

Omówiono również możliwości wykorzystania, coraz intensywniej rozwijających się, nowoczesnych metod badawczych opartych na teledetekcji satelitarnej. Przedstawiono platformę System SatBałtyk, która jest pierwszym, efektywnym i działającym w trybie operacyjnym, narzędziem zapewniającym dostęp do zweryfikowanych danych, umożliwiającym kompleksową ocenę stanu środowiska Bałtyku oraz prognozowanie jego przemian.

Monografia została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół specjalistów z dziedziny klimatologii, hydrologii i oceanografii z Zakładu Badań Morskich, Biura Prognoz Hydrologicznych i Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego. W opracowaniu znajdują się dane pochodzące z pomiarów służby hydrologiczno-meteorologicznej, badań monitoringowych jakości środowiska morskiego oraz programów badawczych realizowanych w IMGW-PIB w Gdyni.

Redakcja: Tamara Zalewska, Ewa Jakusik
Wydawca: IMGW-PIB
Rok: 2020
Dostępność: Digital, Biblioteka IMGW-PIB
Licencja: CC-BY 4.0