Przejdź do treści

WMO: Count every drop, every drop counts

WMO: Count every drop, every drop counts

„Licz każdą kroplę, każda kropla się liczy” – to kolejny, ważny głos Światowej Organizacji Meteorologicznej w walce ze zmianami klimatu i rolą wody w świecie, która jest jednym z najcenniejszych zasobów XXI wieku. Zużycie wody wzrasta o około 1% rocznie od lat 80. XX wieku. Warunki hydrologiczne, powodzie i susze, a także potencjalne konflikty dotyczące zużycia wody stanowią jedne z największych wyzwań i zagrożeń, przed którymi stoi nasza planeta.