Przejdź do treści

WMO: Origin, Impact and Aftermath of WMO Resolution 40

WMO: Origin, Impact and Aftermath of WMO Resolution 40

Publikacja wydana z okazji 70. Rocznicy istnienia WMO.
Zawiera opis procesów i negocjacji, które doprowadziły do przyjęcia 40. rezolucji podczas Światowego Kongresu Meteorologicznego w 1995 r., co miało ogromny wpływ na rozwój meteorologii w ciągu ostatnich 25 lat.