Przejdź do treści

WMO Statement on the State of the Global Climate in 2019

WMO Statement on the State of the Global Climate in 2019

Stanowisko WMO w sprawie globalnego stanu klimatu z 2019 r. pozostaje aktualne. W materiale kompilacja wiedzy na temat zmian klimatu – analiza globalnej temperatury, emisja gazów cieplarnianych, stan oceanów i kriosfery – oraz przegląd ekstremalnych zjawisk z 2019 r. Ponadto najważniejsze informacje o wpływie zmian klimatu na zdrowie, produkcję żywności, bioróżnorodność ekosystemów.

Do pobrania