Przejdź do treści

Wspólne czesko-polskie pomiary transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza

Wspólne czesko-polskie pomiary transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza

Przedstawiony w niniejszej monografii monitoring jakości powietrza prowadzony był w ramach realizacji międzynarodowego projektu „AIR BORDER”, badającego transgraniczny transport zanieczyszczeń z Polski do Czech i odwrotnie. Jego celem było przeprowadzenie specjalnej kampanii monitoringowej, która scharakteryzowałaby transport cząstek pyłu zawieszonego PM10 z różnych grup źródeł zanieczyszczania powietrza specyficznych dla danego regionu, z wyłączeniem wpływu źródeł lokalnych. Założenie to zostało zrealizowane przez umieszczenie jednego z urządzeń monitorujących na szczycie wieży, która osiąga wysokość ponad 85 m nad powierzchnią ziemi. Unikalne urządzenie pobiera cząstki PM10 w zależności od kierunku wiatru, co umożliwiło zbadanie, z jakich kierunków i z jakich źródeł zanieczyszczenia powietrza pochodzą, a także dokładniej oszacować jego transmisję w obrębie regionu.

Autorzy: Irena Pavlíková, Daniel Hladký, Petra Šutarová, Petr Jančík, Leszek Ośródka, Ewa Krajny
Wydawca: IMGW-PIB
ISBN: 978-83-64979-44-6
Rok: 2021
Licencja: CC-BY 4.0