Przejdź do treści

Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi oraz infrastrukturą hydrotechniczną w świetle prognozowanych zmian klimatu

Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi oraz infrastrukturą hydrotechniczną w świetle prognozowanych zmian klimatu

Monografia stanowi IV tom serii wydawniczej IMGW-PIB, związanej z prezentacją wyników naukowych projektu „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego)”.

W książce przedstawiono podsumowanie wyników czteroletnich badań i analiz związanych z zasobami wodnymi i szeroko pojętą gospodarką wodną. Jednym z podstawowych aspektów był problem wpływu zarówno zmian klimatu, jak i jego zmienności na różne procesy obejmujące gospodarkę wodną. W kolejnych częściach monografii omówiono następującą tematykę: zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce w świetle zmian klimatu, Wpływ zmian klimatycznych na jakość zasobów wodnych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę, Zamulenie polskich zbiorników retencyjnych - diagnoza stanu i proponowane przeciwdziałania, obecne zagospodarowanie Wisły i jej dorzecza oraz proponowane zmiany w świetle prognozowanych zmian klimatycznych.

Redakcja: Wojciech Majewski, Tomasz Walczykiewicz
Wydawca: IMGW-PIB
Rok: 2012
Dostępność: Digital, Biblioteka IMGW-PIB
Licencja: CC-BY 4.0