Przejdź do treści

23.03.2021

23 marca – Światowy Dzień Meteorologii – świętuj z nami!

Corocznie, począwszy od 1961 roku, 23 marca obchodzimy Światowy Dzień Meteorologii (WMD) ustanowiony przez Światową Organizację Meteorologiczna (WMO) dla upamiętnienia wejścia w życie w 1950 roku konwencji powołującej tą organizację, która funkcjonowała od 1873 roku pod nazwą Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna (IMO).

Tego dnia WMO i kraje członkowskie zwracają uwagę społeczności międzynarodowej na problematykę istotną ze środowiskowego, społecznego i gospodarczego punktu widzenia a zawartą w haśle propagandowym dedykowanym WMD i podkreślającym znaczenie działań organizacji dla bezpieczeństwa i dobrobytu.

Tegoroczne hasło „Ocean, nasz klimat i pogoda” nawiązuję do ustanowionej przez ONZ dekady „Nauka o oceanie dla zrównoważonego rozwoju, 2021-2030”. Celem tej inicjatywy jest podkreślenie znaczenia oceanów, jako zasobu naturalnego kształtującego w istotny sposób klimat Ziemi oraz pogodę a także będącego źródłem żywności oraz zapewniającego dobrobyt.

Oceany i morza nie tylko żywią i są źródłem dobrobytu, ale jednocześnie stanowią zagrożenia, zarówno dla życia i mienia na morzu, jak i w strefie brzegowej, gdyż mają niezaprzeczalny wpływ na kształtowanie się pogody oraz klimatu. Ponieważ procesy oceaniczne cechuje olbrzymia inercja ich oddziaływanie na klimat jest istotnie opóźnione w stosunku do wpływu innych czynników. Jednocześnie siła tego oddziaływania jest znacznie większa. Z tego powodu zrozumienie procesów zachodzących w morzach i ocenach, zarówno w zakresie fizyki i chemii morza, jak i biologii ma kapitalne znaczenia dla naszej przyszłości.

Kraje nadmorskie czerpią z zasobów mórz i oceanów od wieków, korzysta na tym ich gospodarka i społeczeństwo. Jednocześnie oceany są źródłem różnego rodzaju zagrożeń, jak sztormy, w tym huragany i związane z nimi wezbrania sztormowe, katastrofy ekologiczne będące skutkiem groźnej pogody lub braku odpowiedzialności ludzkiej w prowadzeniu działalności gospodarczej na morzu lub w obrębie zlewisk. Kraje śródlądowe natomiast zazdrośnie patrzą na korzyści swoich sąsiadów z dostępu do mórz i oceanów jednocześnie wielokrotnie niekorzystnie wpływając na ich dobrostan.

Więcej: https://public.wmo.int/en/resources/world-meteorological-day

Aby lepiej zrozumieć meteorologię i prognozowanie pogody przygotowaliśmy pakiet lekcji pogodowych. Lekcje, wraz filmem edukacyjnym IMGW-PIB „Klimat, woda i pogoda” oraz komiksem o przygodach superbohatera IMGW – Weathermana, dostępne są na stronie Instytutu w zakładce EDUKACJA:
https://www.imgw.pl/instytut/edukacja