Przejdź do treści

23.03.2022

23 marca – Światowy Dzień Meteorologii – świętuj z nami!

Już od 1961 roku, każdego 23 marca, obchodzimy Światowy Dzień Meteorologii (WMD) ustanowiony przez Światową Organizację Meteorologiczna (WMO) dla upamiętnienia wejścia w życie w 1950 roku konwencji powołującej WMO, która funkcjonowała od 1873 roku pod nazwą Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej (IMO).

Tegoroczne hasło „Wczesne ostrzeganie, wczesne działanie” ma zwrócić uwagę na to, jak kluczową rolę w ograniczaniu efektów klęsk żywiołowych ma szybka i precyzyjna informacja o zagrożeniach hydrologiczno-meteorologicznych oraz właściwa i adekwatna reakcja służb i społeczeństwa na wydawane ostrzeżenia. W obliczu zmieniającego się klimatu i nasilania się ekstremalnych zjawisk pogodowych, prognoza musi być kompleksowa, a więc nie tylko informować o rodzaju zagrożenia i miejscu jego wystąpienia, ale również o tym, jakie skutki pogoda może wywołać i jak należy się przed nią chronić.

Jak wynika z raportów IPCC, obserwowany wzrost niebezpiecznych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych jest bezprecedensowy i każda dziesiąta stopnia dalszego ocieplania się Ziemi będzie tylko potęgować negatywne efekty tego stanu. Według IPCC od lat 50. ekstremalne temperatury stały się częstsze i bardziej intensywne właściwie we wszystkich regionach świata. Upały sięgające 40-50 st. Celsjusza przestają być anomalią, a kraje nimi dotknięte ponoszą dramatyczne koszty nie tylko finansowe, ale przede wszystkim zdrowotne i społeczne. Do połowy XXI wieku wiele obszarów na Ziemi może stać się niezdatnymi do zamieszkania. W wyniku ogrzewania się atmosfery i oceanów zakłóceniu ulega cały system klimatyczny, do którego przystosowała się i opierała przez setki lat cała nasza cywilizacja.

W obliczu tej niepewnej przyszłości najważniejszym działaniem powinno być przygotowanie się na najgorsze scenariusze i ochrona ludzkiego życia. Stale udoskonalane systemy wczesnego ostrzegania doprowadziły do znacznego zmniejszenia śmiertelności wskutek naturalnych zagrożeń klimatycznych i pogodowych. Jesteśmy lepsi niż kiedykolwiek w ratowaniu życia. Superkomputery i technologia satelitarna umożliwiają nam prognozowanie pogody z niespotykaną dotąd dokładnością i precyzją, a sztuczna inteligencja otwiera całkiem nowy rozdział w naukach środowiskowych. Dzięki koordynacji działań na poziomie międzynarodowym, regionalnym i krajowym, społeczności mogą aktywnie uczestniczyć w wymianie wiedzy o pogodzie.

Więcej o aktywnościach zaplanowanych przez WMO z okazji WMD2022 znajdziecie na stronie https://public.wmo.int/en/events, a na łamach Obserwatora publikujemy list Petteriego Taalasa, Sekretarza Generalnego WMO: world-meteorological-day-swiatowy-dzien-meteorologii-23-03-2022/.

Aby lepiej zrozumieć meteorologię i prognozowanie pogody przygotowaliśmy pakiet lekcji pogodowych. Lekcje, wraz filmem edukacyjnym IMGW-PIB „Klimat, woda i pogoda” oraz komiksem o przygodach superbohatera IMGW – Weathermana, dostępne są na stronie Instytutu w zakładce EDUKACJA https://www.imgw.pl/instytut/edukacja