Przejdź do treści

01.04.2022

49. Szkoła Hydrologii “Współczesne zagadnienia hydrologii”, 10-13 maja 2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w 49. Szkole “Współczesne zagadnienia hydrologii”, która odbędzie się w dniach od 10 do 13 maja 2022 r. Organizatorem Szkoły są: Komitet Gospodarki Wodnej PAN oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB w Warszawie.

Szkoła „Współczesne Zagadnienia hydrologii” skierowana jest do naukowców, badaczy, pracowników administracji oraz praktyków zajmujących się rozwiązywaniem problemów związanych z tematyką wodną oraz implementacją ich rozwiązań w gospodarce.

Celem Szkoły jest prezentacja najnowszego stanu wiedzy i osiągnięć współczesnej hydrologii w aspekcie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Obecnie stosowane zarządzanie partycypacyjne w gospodarce wymaga podejścia komplementarnego i rozwijania zarówno edukacji obywatelskiej jak i edukacji w zakresie hydrologii i jej implementacji w gospodarce.

W ramach Szkoły przewidziany jest „dzień doktoranta” podczas którego młodzi adepci nauki mają możliwość przedstawić nurtujące ich problemy przed gronem naukowców i badaczy z najważniejszych ośrodków akademickich i instytutów badawczych w Polsce oraz ekspertów praktyków. Otwarcie tej platformy umożliwi szeroką dyskusję oraz wymianę poglądów i doświadczeń.

Program Szkoły przewiduje również możliwość przedstawiania aktualnych problemów przez praktyków. Ich obecność, szczególnie ceniona przez grono akademickie, pozwala na lepsze zrozumienie współczesnych wyzwań jakie stoją przed hydrologią inżynierską.

Zapraszamy osoby zainteresowane do wygłoszenia referatu/komunikatu. Prosimy o podanie tytułu na zgłoszeniu uczestnictwa. Referaty będą ujęte w harmonogramie Szkoły i przesłane do Uczestników w Komunikacie nr 3.

Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 oraz geopolityczną kraju, tegoroczna 49. Szkoła „Współczesne Zagadnienia Hydrologii” odbędzie się w trybie on-line. Szczegóły organizacyjne oraz zgłoszenie znajdują się na stronie https://szkolahydrologii.imgw.pl/.