Przejdź do treści

19.01.2023

50. Szkoła "Współczesne Zagadnienia Hydrologii", Jabłonna, 15-19 maja 2023 r.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Sekcją Hydrologii Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk organizuje 50. SZKOŁĘ "WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA HYDROLOGII", która odbędzie się w dniach 15-19 maja 2023 r. w Jabłonnie.

HYDROLOGIA – AKTUALNE PROBLEMY, WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA, WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ

Szkoła „Współczesne Zagadnienia hydrologii” skierowana jest do naukowców, badaczy, pracowników administracji oraz praktyków zajmujących się rozwiązywaniem problemów związanych z tema-tyką wodną oraz implementacją ich rozwiązań w gospodarce.

Celem Szkoły jest prezentacja najnowszego stanu wiedzy i osiągnięć współczesnej hydrologii w aspekcie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Obecnie stosowane zarządzanie partycypacyjne w gospodarce wymaga podejścia komplementarnego i rozwijania zarówno edukacji obywatelskiej, jak i edukacji w zakresie hydrologii i jej implementacji w gospodarce.

Pogłębianie więzi nauki z praktyką, organizacja forum gromadzenia i wymiany doświadczeń oraz wiedzy fachowej w kontekście współczesnych wyzwań naukowych i inżynierskich w połączeniu z wzajemnym uczeniem sprzyja dzisiejszym wyzwaniom rysującym się przed zintegrowanym zarządzaniem zasobami wodnymi.

Program 50. Szkoły HYDROLOGIA – AKTUALNE PROBLEMY, WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA, WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ obejmuje w szczególności:

  • problemy hydrologiczne nierozwiązane: przepływy maksymalne o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia, stacjonarność szeregu czasowego;
  • współczesne zagadnienia: przepływy ekstremalne a zmiana klimatu, ryzyko suszy, ocena niedoborów wody;
  • wyzwania na przyszłość – ilościowo-jakościowa ocena zasobów wodnych w świetle zrównoważonego rozwoju;
  • modelowanie hydrologiczne w środowisku GIS – warsztaty;
  • aktualne problemy – referaty, komunikaty.

W ramach Szkoły przewidziany jest „dzień doktoranta”, podczas którego młodzi adepci nauki mają możliwość przedstawić nurtujące ich problemy przed gronem naukowców i badaczy z najważniej-szych ośrodków akademickich i instytutów badawczych w Polsce oraz ekspertów praktyków. Otwarcie tej platformy umożliwi szeroką dyskusję oraz wymianę poglądów i doświadczeń.

Program Szkoły przewiduje również możliwość przedstawiania aktualnych problemów przez praktyków. Ich obecność, szczególnie ceniona przez grono akademickie, pozwala na lepsze zrozumienie współczesnych wyzwań jakie stoją przed hydrologią inżynierską.

Zapraszamy osoby zainteresowane do wygłoszenia komunikatu. Prosimy o podanie tytułu na zgłoszeniu uczestnictwa. Komunikaty będą ujęte w harmonogramie Szkoły i przesłane do Uczestników w Komunikacie 2.

Więcej https://szkolahydrologii.imgw.pl/