Przejdź do treści

09.03.2023

50. Szkoła "Współczesne Zagadnienia Hydrologii", Jabłonna, 15-19 maja 2023 r.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Sekcją Hydrologii Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk organizuje 50. SZKOŁĘ "WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA HYDROLOGII", która odbędzie się w dniach 15-19 maja 2023 r. w Jabłonnie.

HYDROLOGIA – AKTUALNE PROBLEMY, WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA, WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ.

Szkoła „Współczesne Zagadnienia Hydrologii” skierowana jest do naukowców, badaczy, pracowników administracji oraz praktyków zajmujących się rozwiązywaniem problemów związanych z tematyką wodną oraz implementacją ich rozwiązań w gospodarce.

Celem Szkoły jest prezentacja najnowszego stanu wiedzy i osiągnięć współczesnej hydrologii w aspekcie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Obecnie stosowane zarządzanie partycypacyjne w gospodarce wymaga podejścia komplementarnego i rozwijania zarówno edukacji obywatelskiej, jak i edukacji w zakresie hydrologii i jej implementacji w gospodarce.

Pogłębianie więzi nauki z praktyką, organizacja forum gromadzenia i wymiany doświadczeń oraz wiedzy fachowej w kontekście współczesnych wyzwań naukowych i inżynierskich w połączeniu z wzajemnym uczeniem sprzyja dzisiejszym wyzwaniom rysującym się przed zintegrowanym zarządzaniem zasobami wodnymi.

Organizatorzy Szkoły zapraszają praktyków do przedstawiania aktualnych problemów. Obecność praktyków, szczególnie ceniona przez grono akademickie, pozwala na lepsze zrozumienie współczesnych wyzwań jakie stoją przed hydrologią inżynierską.

Zapraszamy również młodych adeptów nauki do wygłoszenia referatów w ramach „dnia doktoranta”. Przedstawienie nurtujących problemów przed gronem naukowców i badaczy z najważniejszych ośrodków akademickich i instytutów badawczych w Polsce oraz ekspertów praktyków umożliwi szeroką dyskusję oraz wymianę poglądów i doświadczeń.

W załączeniu Komunikat nr 2 zawierający szczegółowe informacje dotyczące programu oraz rejestracji, która w tym roku odbywa się przez stronę www: https://szkolahydrologii.imgw.pl