Przejdź do treści

15.06.2021

Analiza IMGW-PIB: komórka burzowa w powiecie Kędzierzyn-Koźle (12.06.2021, g. 18.30)

W sobotę, 12 czerwca mieliśmy do czynienia z drugim w tym sezonie burzowym tornadem związanym z QLCS (quasi linear convective system)!

W obrębie przedfrontowej zbieżności wiatrów, w zasiegu dynamicznej zatoki niskiego ciśnienia z potencjałem do tworzenia lokalnych, płytkich mezoskalowych niżów, doszło do rozwoju dynamicznej formacji burzowej, która przetoczyła się przez Opolszczyznę i południe Górnego Śląska. Po raz kolejny mamy potwierdzenie, jak bardzo istotne w rozwoju niebezpiecznych burz wiatrowych są czynniki wspomagające rozwój konwekcji, pomimo relatywnie niskiej energii CAPE. Ponadto, dzięki temu, iż burza przemieszczała się bardzo blisko radaru w Ramży, dane pozyskane w trybie skanowania dopplerowskiego są niezwykle dokładne.

Początkowo burza przyjęła formę bow echo z seryjnie wybrzuszonymi segmentami bowing segments. Bardzo szybko jednak, na styku silnego prądu zstępującego związanego z jednym z wybrzuszeń, i dynamicznego prądu wstępującego „wcinającego” się w czoło burzy, wspomaganych przez kierunkowy uskok wiatru w warstwie 0 – 1 km, doszło do rozwoju mezocyklonu. Świetnie prezentuje się ten rotujący prąd wstępujący na produkcie SRV (V). Również na danych o odbiciowości zaznaczają się typowe struktury wskazujące na obszar mezocyklonu wbudowanego w LEWP (line echo wave pattern). Co ciekawe, cyrkulacja ta była wyjątkowo trwała, prawdopodobnie do jej dezorganizacji przyczynił się dopiero wysoki masyw Tatr Zachodnich.

Na ten moment nie da się jednak jednoznacznie stwierdzić, czy zniszczenia wywołane przez burzę związane są z trąbą powietrzną, czy z działalnością dynamicznych prądów zstępujących, które niewątpliwie odpowiadają za część szkód. Niemniej jednak analizując dane radarowe wyraźnie widać silną rotację na możliwie niskim, mierzalnym przez radar poziomie, co może wskazywać, iż wir który się rozwinął miał kontakt z ziemią.

 

Sygnatura LEWP zawierająca kilka bowing segments oraz charakterystyczne wcięcie w miejscu tworzenia się mezocyklonu. Produkt PPI z drugiej elewacji.

Perfekcyjnie widoczny mezocyklon na produkcie SRV (V)

Miejsce wykonania przekroju – obszar oddziaływania mezocyklonu

Bounded week echo region – obszar słabego echa związany z utrzymywaniem hydrometeorów na znacznej wysokości przez rotujący prąd wstępujący