Przejdź do treści

02.03.2021

Badania klimatyczne IMGW-PIB w obszarze transgranicznym Polska-Saksonia

Zmiany klimatu, w tym wzrost temperatury powietrza, są obecnie jednym z najważniejszych czynników oddziałujących zarówno na środowisko przyrodnicze, jak i na uwarunkowania społeczno-ekonomiczne. Mogą one przyczyniać się do przekształceń w strukturze gatunkowej flory i fauny, negatywnie wpływać na zdrowie człowieka, a także znacząco rzutować na turystykę, produkcję rolniczą oraz gospodarkę wodną i leśną.

Przykładem regionu, gdzie skutki zmiany klimatu są szczególnie odczuwalne jest obszar pogranicza polsko-saksońskiego. IMGW-PIB wraz z partnerami z Niemiec od lat prowadzi badania w tym regionie. Wyniki projektów KLAPS, NEYMO i TRANSGEA wskazują na poważne zagrożenia klimatyczne dla funkcjonowania obszaru.

Region transgraniczny Polski i Saksonii obejmuje zachodnią część Dolnego Śląska, południową część województwa lubuskiego, a po niemieckiej stronie powiaty Bautzen (Budziszyn) i Görlitz. W trakcie badań ustalono priorytetowe obszary, dla których zmiana klimatu, przejawiająca się wzrostem temperatury powietrza, może mieć kluczowe znaczenie.

Więcej: https://obserwator.imgw.pl/badania-klimatyczne-imgw-pib-w-obszarze-transgranicznym-polska-saksonia/