Przejdź do treści

27.09.2022

Bank Danych IMGW-PIB, sklep z produktami meteo, hydro i klimatycznymi!

https://bank-danych.imgw.pl/

Dane hydrologiczno-meteorologiczne i klimatyczne stanowią ważny element planowania działalności biznesowej w każdym sektorze gospodarki. Na ich podstawie można podejmować odpowiednie, oparte na rzetelnych informacjach decyzje. IMGW-PIB, jako jedyna instytucja w Polsce, dysponuje siecią pomiarowo-obserwacyjną obejmującą zasięgiem cały kraj. Firma zatrudnia również najlepszych analityków i ekspertów w dziedzinie modelowania, gospodarki wodnej czy budownictwa hydrotechnicznego. Dzięki tym zasobom Instytut opracowuje zestawienia danych historycznych oraz potwierdzone naukowo prognozy pogody, stanu hydrosfery, morza i jakości powietrza.

Bank Danych dla każdego

Dane publiczne, które są darmowe i dostępne dla każdego, to tzw. „dane surowe”. W sklepie Instytutu, czyli Banku Danych IMGW-PIB, odbiorca otrzymuje zestawy obrobionych danych, wraz z ich analizą, w formacie PDF lub CSV, jak również ma możliwość wygenerowania wykresu na stronie po dokonanym zakupie (dotyczy danych cyfrowych od 2 do 5 produktów). Tego rodzaju zautomatyzowanej analityki nie oferuje żaden z instytutów funkcjonujących w Polsce.

Bank Danych IMGW-PIB to nic innego, jak komercyjny sklep z 8 produktami, obejmujący okres od 2002 roku do dnia bieżącego. Obecnie w ofercie są:
1. dobowa suma opadów atmosferycznych;
2. dobowa suma usłonecznienia;
3. gatunek śniegu;
4. wysokość pokrywy śnieżnej;
5. rodzaj pokrywy śnieżnej;
6. maksymalna dobowa temperatura powietrza - wys. 2 m nad poziomem gruntu;
7. minimalna dobowa temperatura powietrza - wys. 2 m nad poziomem gruntu;
8. Średnia dobowa temperatura powietrza - wys. 2 m nad poziomem gruntu;

Kilka kliknięć i otrzymujemy to, czego potrzebujemy

Wszystko odbywa się po zalogowaniu na wcześniej założone konto (email i potwierdzenie; dodatkowe dane podaje się w późniejszym etapie). Następnie wybieramy lokalizacje, produkty dostępne z listy oraz okres jaki mają one obejmować. W kolejnym etapie widać już koszyk i można dokonać zakupu – płatności Tpay wraz z opcją przelewu tradycyjnego. Po dokonaniu zapłaty w zakładce klienta można pobrać dane. Klient ma opcję wygenerowania produktów w formie PDF oraz CSV oraz w przypadku ich większej ilości (od 2 do 5 produktów) graficznego e-chata. Sklep umożliwia wygenerowanie faktury poprzez kliknięcie w przycisk generuj fakturę w postaci pdf. Cennik i jego metodyka opracowane zostały w Wydziale Sprzedaży i Analiz IMGW-PIB. Na stronie znajdują się również regulamin oraz FAQ – wyjaśnienia i opisy. Strona powstała wewnętrznymi siłami i środkami IMGW-PIB.