Przejdź do treści

01.12.2021

„Chronimy najmłodszych" - Instytut wspiera kolejną ważną kampanię na temat wiedzy o pogodzie i klimacie

Powodzie należą do naturalnych zjawisk, którym nie sposób zapobiec. Rokrocznie zagrażają zdrowiu i życiu ludzi oraz powodują ogromne straty materialne. Negatywne konsekwencje tych zdarzeń można ograniczać poprzez wczesne ostrzeganie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej co roku wydaje kilkaset komunikatów i ostrzeżeń przed wezbraniami i prowadzi stałą osłonę hydrologiczną, wykorzystując nowoczesne narzędzia do modelowania i prognozowania.

Jednak efektywna ochrona przed powodzią opiera się nie tylko na działaniach IMGW-PIB, ale wymaga również odpowiedzialnych postaw społecznych i właściwej edukacji mieszkańców rejonów zagrożonych potencjalnym wystąpieniem ekstremalnych zjawisk hydrologicznych i meteorologicznych. Dlatego Instytut od wielu lat organizuje i współtworzy różnego rodzaju akcje edukacyjne i popularyzuje wśród Polaków wiedzę na temat pogody i klimatu.

Tym razem wsparliśmy kampanię „Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży” prowadzoną przez Wojewodę Mazowieckiego, której celem jest przygotowanie najmłodszych obywateli na powódź. Jak prawidłowo zachować się w czasie wezbrania? Gdzie znaleźć wiarygodną informację o zagrożeniu? Jak przygotować się na powódź i jakie zagrożenia ona ze sobą niesie?

Na te i inne pytania będziemy odpowiadali przez cały okres kampanii wraz z partnerami z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Więcej: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/powodz-a-rozsadek