Przejdź do treści

02.08.2021

chronmorze.eu

Bioróżnorodny, wolny od sinic i czysty #Bałtyk to marzenie każdego z nas. Gospodarując zasobami wodnymi w sposób zrównoważony zadbamy o rozwój gospodarczy nadbałtyckich krajów i ochronę środowiska morskiego. Troska o dobry stan Morza Bałtyckiego jest w naszych rękach!

5 lipca 2021 roku rozpoczęły się 3-miesięczne konsultacje społeczne aktualizacji projektu programu ochrony wód morskich (aPOWM) opracowywanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zapobieganie degradacji środowiska morskiego, ograniczenie zanieczyszczeń i odtwarzanie ekosystemów to część działań wskazanych w projekcie. Wdrożenie proponowanych w projekcie działań wpłynie pozytywnie na transport morski, rybołówstwo, turystykę, ale także na życie każdego z nas.

Więcej na: https://chronmorze.eu/
Czytajcie magazyn #ObserwatorIMGW o Morzu Bałtyckim https://imgw.pl/sites/default/files/obserwator/obserwator_2021_01/OBSERWATOR_2021_1.html#p=1