Przejdź do treści

24.02.2022

CHROŃMY ZASOBY WODNE W EUROPIE ŚRODKOWEJ – WYNIKI PROJEKTU DEEPWATER-CE

Wyczerpywanie się zasobów wody pitnej jest ogromnym problemem niemal na całym świecie. Jednocześnie coraz częściej zdarzają się ulewne deszcze i powodzie będące źródłem wody, której nie magazynujemy.

Projekt DEEPWATER-CE ma na celu opracowanie zintegrowanego podejścia we wdrażaniu rozwiązań dotyczących gospodarowania dodatkowym zasilaniem wód podziemnych w celu zwiększenia ochrony zasobów wodnych Europy Środkowej zagrożonych zmianą klimatu i konfliktami użytkowników.

28 lutego 2022 r. o godz. 13:00 odbędzie się spotkanie online dotyczące prezentacji wyników z realizacji badań z polskiego obszaru pilotażowego projektu. Spotkanie organizowane jest przez Uniwersytet Śląski w Katowicach we współpracy z Tarnowskimi Wodociągami oraz Polskim Komitetem Narodowym Międzynarodowego Stowarzyszenia Hydrogeologów i ma charakter otwarty.

Rejestracja >>

Do pobrania