Przejdź do treści

14.07.2021

Ciekawe: Piasek saharyjski nad Polską

Napływająca nad Polskę masa powietrza powstała w strefie zwrotnikowej, jest zarówno bardzo gorąca, jak i sucha. Ponieważ jej trajektoria do Europy Środkowej przebiegała nad Saharą uniosła ona do górnych warstw atmosfery olbrzymią ilość pyłów.

Wraz z przemieszczaniem się tej masy, co związane jest płytkim ośrodkiem niskiego ciśnienia, obłok pyłów znad Sahary przemieści się znad południowo-zachodnich krańców Polski ku północno-wschodnim, jednak będzie ulegał całkowitemu rozmyciu nie docierając do północno-wschodnich krańców naszego kraju.
Sekwencja kompozycji barwnych RGB „Pył” pokazuje napływ piasku saharyjskiego nad Polskę w dniu 13 lipca 2021 r. Piasek Saharyjski zaznaczony jest na tych kompozycjach barwnych kolorem magenta, dotarł do południowych granic naszego kraju 13 lipca, około godziny 16:00.

Piasek saharyjski jest też widoczny na kompozycjach barwnych True Color wykonanych 13 lipca 2021 z danych, z satelitów okołobiegunowych odebranych przez IMGW-PIB.

Ostatnie zdjęcie prezentuje „Wskaźnik aerozolu absorbującego” - czujnik TROPOMI na pokładzie satelity okołobiegunowego Sentinel-5P.